visenergia

O FIRMIE

Firma VIS ENERGIA powstała w Trójmieście, gdzie mieści się jej główna siedziba. Swoją działalność opiera o wieloletnie doświadczenie pracowników i współpracowników oraz ich pasję do dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką są odnawialne źródła energii, a dokładniej energia wiatrowa. Dynamiczny rozwój farm wiatrowych w Polsce i Europie oraz wzrost zainteresowania tej branży rozwiązaniami do zarządzania dużymi i małymi elektrowniami wiatrowymi, dał nam impuls do stworzenia zaawansowanego rozwiązania, które przez zintegrowanie procesów monitoringu elektrowni wiatrowych ma wspomagać działalność naszych klientów, jednocześnie podnosząc współczynnik opłacalności ich inwestycji.

Profil prowadzonej działalności

Branża energii wiatrowej należy do wyjątkowo dynamicznych, pod względem ewolucji
i ulepszeń technicznych, proponowanych rozwiązań systemowych, dlatego VIS ENERGIA, pragnąc być w czołówce rynku monitoringu elektrowni wiatrowych, oferuje rozwiązania techniczne, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilność ich funkcjonowania.

Nasz wizerunek opieramy na wieloletnim doświadczeniu pracowników i współpracowników oraz kontaktom z najlepszymi dostawcami technologii na rynkach światowych. Nieustanne gromadzenie i pogłębianie naszej wiedzy w zakresie najnowszych technologii informatycznych pozwala nam z najwyższą dbałością i konsekwencją realizować powierzone zlecenia. Dzięki czemu nieprzerwanie poszerzamy grono Klientów – właścicieli małych elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych czy większych pól wiatrowych – sprzyjając powodzeniu ich własnych interesów, jednocześnie zyskując zadowolenie oraz wspólnie kreując długoterminowe relacje biznesowe. Naszą domeną jest dobór oraz wdrażanie własnych, wysoce zaawansowanych rozwiązań IT z zakresu monitoringu i zarządzania farmą wiatrową. Ponadto zapewniamy specjalistyczną obsługę oraz pogwarancyjny serwis turbin wiatrowych ze strony certyfikowanego zespołu inżynierów. Wyróżnia nas indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta, jak również zsynchronizowanie najodpowiedniejszych technologii, które zapewniają najwyższy poziom funkcjonowania naszych rozwiązań, zarówno dla monitorowania turbin wiatrowych, jak i paneli fotowoltaicznych.

Cel i Misja

Mając na uwadze stale rosnące oczekiwania naszych Klientów, jak również prężny rozwój branży energii wiatrowej, stawiamy sobie za cel podążanie za najnowocześniejszymi technologiami i rozwiązaniami. Celem funkcjonowania firmy jest osiągnięcie na rynku pozycji partnera strategicznego dla swoich klientów, w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów do monitoringu elektrowni wiatrowych i zarządzania farmami wiatrowymi.

W codziennej działalności naszej firmy dbamy o utrzymywanie wysokiego poziomu jakości usług. Nasza kadra, poprzez nieustanny rozwój w oparciu o współpracę z najlepszymi światowymi dostawcami, oferuje rozwiązania najwyższej jakości dla zarządzania turbinami wiatrowymi tak, aby nasi Klienci mieli wybór rozwiązań, odpowiadający ich potrzebom. Pragniemy stać się dla Nich nie tylko solidnym i zaufanym partnerem biznesowym, lecz przede wszystkim partnerem strategicznym w ich przedsięwzięciach oraz codziennej pracy przy odnawialnych źródłach energii: energii wiatrowej czy panelach fotowoltaicznych.

Nasza siła opiera się na wysokiej jakości usług, silnym zespole oraz na wysokim stopniu dopasowania do potrzeb Klienta. Pragnąc realizować nasze cele i misję, przyjęliśmy następujące działania:

  • Osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy zaawansowanych rozwiązań do monitoringu elektrowni wiatrowych na terenie Polski i Europy.
  • Wypracowanie pozycji partnera strategicznego dla Klientów działających w branży odnawialnych źródeł energii.

Dlatego w kontaktach z Klientami stawiamy na dopasowanie naszej oferty do ich potrzeb
i oczekiwań. Jednocześnie w sposób ciągły, pragniemy zachować najwyższe standardy
i podnosić nasze kompetencje.

OFERTA – SYSTEM eWIND es

eWIND jest systemem informatycznym opracowanym jako zintegrowane narzędzie, aby zarówno pojedyncze turbiny wiatrowe, jak i farmy wiatrowe były zarządzane sprawnie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. System zaprojektowano jako wielomodułowe i wielofunkcyjne oprogramowanie, o architekturze trójwarstwowej w rozbiciu na warstwę danych, warstwę logiki biznesowej i warstwę graficznego interfejsu użytkownika. Dzięki temu możliwa jest komfortowa i bezpieczna praca w trybie dostępu zdalnego, zarówno przez przeglądarki internetowe oraz w uproszczonej wersji mobilnej, na urządzenia typu smartfon.

Monitoring elektrowni wiatrowych realizuje szerokie spektrum funkcjonalności, począwszy od monitorowania stanu odnawialnych źródeł energii i zarządzania pracami eksploatacyjnymi farmy wiatrowej, a skończywszy na analityce produkcji energii odnawialnej wraz z jej prognozą produkcji i dokładnym bilansowaniem.

visenergia - diagram

System monitoringu elektrowni wiatrowych eWIND zapewnia planowanie i bilansowanie produkcji energii przez wysoką jakość predukcji wytwarzanych źródeł energii odnawialnej na dany okres w ujęciu krótkoterminowym, z uwzględnieniem prognozy pogody i sprawności technicznej turbin wiatrowych.

Umożliwia również zarządzanie serwisem elektrowni wiatrowych przez planowanie przeglądów, ustalanie terminów prac dla służb technicznych, z wykorzystaniem szczegółowej paszportyzacji turbin wiatrowych. Posiada również moduł, umożliwiający prognozowanie awarii podzespołów, dzięki czemu można planować z wyprzedzeniem naprawy i znacząco skrócić czas przestojów awaryjnych. Każda farma wiatrowa, a nawet mała elektrownia wiatrowa, posiada wysoki poziom optymalizacji działania, ze względu na swoją wysoką funkcjonalność. Co więcej, taki monitoring elektrowni wiatrowych ma bezpośredni wpływ na koszty finansowe, poprzez zmniejszenie okresów nieprodukcyjnych turbin wiatrowych.

Ponadto system eWIND umożliwia w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie wieloma zespołami elektrowni wiatrowych, złożonych z turbin tych samych lub różnych producentów.

Korzyści płynące ze stosowania systemu eWIND

  • Obniżenie kosztów napraw występujących na farmie wiatrowej, poprzez skrócenie czasu napraw awaryjnych, wykorzystując prognozę awarii urządzeń.
  • Mniejszy nakład pracy, dzięki automatyzacji prognozowania produkcji energii wiatrowej. To znacząco wpłynie na podniesienie wiarygodności klienta, jako dostawcy energii elektrycznej, poprzez lepsze planowanie produkcji energii elektrycznej.
  • Zmniejszenie strat z tytułu odchyleń prognoz od produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez optymalizację kosztów funkcjonowania farmy wiatrowej. Uwzględniają przede wszystkim optymalizację planowanych serwisów turbin wiatrowych – w tym wyłączeń i remontów maszyn.
  • Korzyści dla kadry zarządzającej, dzięki udostępnieniu łatwego w obsłudze narzędzia monitorowania elektrowni wiatrowych o ogromnej funkcjonalności i szerokich możliwościach analitycznych.
  • Bezpośredni i natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji wewnętrznych i zewnętrznych w zintegrowanym środowisku.
  • System GIS wykorzystany został, by wizualizacja mapy terenu była wysoce przejrzysta. Dzięki systemowi GIS, klient ma bogaty dostęp do określonych parametrów oraz części telemetrycznej monitoringu elektrowni wiatrowych. Co więcej, pozwala na analizę parametrów pracy urządzenia tym samym, zapewniając poprawę wydajności i opłacalności budowy i eksploatacji turbin wiatrowych.